Co-Teach Informatica

Co-Teach Informatica

Informatica in de bovenbouw havo/vwo

We gunnen iedere leerling een vakdocent informatica voor de klas. Helaas is het tekort aan informaticadocenten nijpend. Terwijl in het land wordt doorgewerkt aan meer docenten voor de klas biedt Co-Teach Informatica de oplossing voor scholen die binnenkort geen informaticadocent hebben omdat deze met pensioen gaat. Alsook een oplossing voor scholen die nog geen docent hebben en graag met informatica willen starten.

Nu de wereld steeds verder digitaliseert, zijn de kennis en vaardigheden die met dit vak worden opgedaan van onschatbare waarde. Met Co-Teach Informatica kunnen vo-leerlingen de wereld van de informatica op een innovatieve manier ervaren, digitale kennis en vaardigheden opdoen die voor iedereen belangrijk zijn, ongeacht vervolg studiekeuze.

Bovenbouwprogramma op de havo en het vwo

Het vak informatica wordt als bovenbouwprogramma op de havo en het vwo aangeboden. Leerlingen krijgen ingeroosterd en klassikaal onderwijs van een anders bevoegde schooldocent. De docent heeft bij voorkeur affiniteit met informatica en krijgt begeleiding van onze vakdidactici informatica. Leerlingen hebben een online leeromgeving waarin elke les via ons stap-voor-stap systeem toegelicht wordt met lesmateriaal, uitlegfilmpjes en opdrachten. Daarnaast is er de gastlessenreeks van ervaren IT-professionals uit het bedrijfsleven. Deze professionals brengen een schat aan expertise en kennis mee en bieden de leerlingen ook praktische opdrachten die hen helpen hun theoretisch inzicht toe te passen in de echte wereld. Co-Teach Informatica is een uitstekende keuze voor elke school die informatica aan haar curriculum wil toevoegen.

Hoe?

Co-teaching en een online leerlijn maken het eindexamen mogelijk.

1Keuzedomeinen – Projectonderwijs Gastdocent

Onze gastdocenten zijn ICT-professionals uit het bedrijfsleven. Ze brengen de werkvloer naar de klas. Ze delen hun kennis, vertellen een persoonlijk verhaal en brengen inspiratie door praktijkvoorbeelden. Op inspirerende wijze leren leerlingen over nieuwe technologieën, trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT. Leerlingen doen praktische ervaring op door projectopdrachten uit te voeren. Het bezoek van een gastdocent aan school is een ervaring van onschatbare waarde.

2Kerndomeinen – Online Leerlijn

Leerlingen kunnen onder begeleiding van de schooldocent, de leerlijn via het digitaal platform zelfstandig volgen. Op het platform worden de leerlingen stap voor stap door de lessen geleid met tekst, video en afbeeldingen. Vakdidactici Informatica van de universiteit hebben een leerroute ontwikkeld compleet met mijlpaalopdrachten en eindtoetsen. Het nakijken van het leerlingenwerk en het beantwoorden van vragen gebeurd door Co-Teach Informatica.

3Eindexamen