Co-Teach Informatica

Privacyverklaring

Laatst aangepast op 2020-09-27

Gebruiksstatistieken website

Om gebruiksstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we Netlify Analytics. Deze service genereert statistieken aan de serverkant door downloadverzoeken (logs) te aggregeren. Wij maken daarom geen gebruik van cookies, tracking pixels of Javascript om je te volgen. Netlify Analytics voldoet aan aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verwerken deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik en functioneren van onze website te kunnen analyseren. Door de privacybeschermende maatregelen die we nemen, is de impact op je privacy beperkt en vragen we niet apart om je toestemming.

Insturen van formulieren

Door de (aanmeldings)formulieren op deze site in te vullen word je opgenomen in de Co-Teach Informatica database. Een kopie van je inzending wordt ook per e-mail ontvangen. Deze data worden opgeslagen bij de penvoerder van het project: Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut, Princetonplein 5, Postbus 85170, 3508 AD Utrecht. Deze deelt de ontvangen data met betrokken projectpartners waar noodzakelijk voor de uitvoer van Co-Teach Informatica, zoals het koppelen van scholen aan regionale vaksteunpunten of om inzage te geven over beschikbare gastdocenten aan scholen en regionale vaksteunpunten. De Universiteit Utrecht heeft een eigen privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

  • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
  • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons via het formulier op de site een verzoek sturen. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.


Bovenstaande teksten zijn geadapteerd van de Bits of Freedom privacyverklaring, welke hier te vinden is. Zowel de Bits of Freedom en Co-Teach Informatica privacyverklaringen zijn uitgebracht onder een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) Creative Commons licentie.