Co-Teach Informatica

Het team stelt zich graag voor

Co-Teach informatica wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht (als penvoerder), Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam. Dit in hechte samenwerking met de Universiteiten van Nederland, VO-raad, NLdigital, SLO, Deloitte en vakvereniging i&i.

De projectgroep

Onderstaande leden geven vorm aan de inhoud en uitvoering van Co-Teach Informatica, zowel op landelijk als regionaal niveau.

De Vaksteunpunten

Onderstaande student-assistenten maken via de Co-Teach steunpunten het verschil. Dit zowel door te helpen met het vormgeven van lesmateriaal als begeleiding van leerlingen.

De Stuurgroep

Onderstaande leden borgen de visie en missie van het project, evenals de betrokkenheid van partners.