Co-Teach Informatica

Het team stelt zich graag voor

Co-Teach informatica wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht (als penvoerder), Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam. Dit in hechte samenwerking met de VSNU, VO-raad, NLdigital, SLO en vakvereniging i&i.

De projectgroep

Onderstaande leden geven vorm aan de inhoud en uitvoering van Co-Teach Informatica, zowel op landelijk als regionaal niveau.

De Stuurgroep

Onderstaande leden borgen de visie en missie van het project, evenals de betrokkenheid van partners.