Co-Teach Informatica

Domein F: Informatica en Ik Week 1

Week

12345

Introductie domein F

Lesstof

We beginnen met een intro over informatica in de samenleving. Om er in te komen, kan je beginnen met het lezen van deze pagina:

Opdrachten

Nu kan je de eerste opdracht hier onder vinden. Maak deze opdracht in tweetallen. Deze opdracht is een peer feedback opdrachten. Dat betekent dat je de oplossingen bij een groepje (tweetal) medeleerlingen inlevert en die er feedback op geven. Je docent vertelt je hoe je dat inleveren en reageren praktisch gaat doen (bijv. via mail of een schrift).

Ga feedback geven op de oplossingen die je van je medeleerlingen hebt gekregen: Hoe tevreden ben je met de oplossingen? Wat is goed en wat moet anders?

Leerdoelen week 1

Hieronder vind je de leerdoelen van de eerste week.

 1. Je kan de begrippen ubiquitous (pervacive) computing en ambient intelligence uitleggen en het verschil ertussen benoemen.
 2. Je kan voorbeelden van apparaten noemen die geschikt zijn voor ubiquitous computing.
 3. Je kan de drie basiselementen noemen voor ambient intelligence.
 4. Je kan uitleggen wat het internet of things, smart objects en smart en connected devices zijn en wat het verschil tussen deze drie is.
 5. Je kan uitleggen hoe het internet of things het internet verandert.


Ubiquitous computing

Lesstof

Nu je deze video over ubiquitous computing hebt gezien, kan je beginnen met het lezen van de lesstof op deze paginas:

Opdrachten

Nu kan je de opdrachten hier onder vinden. Maak deze opdrachten in tweetallen. Dit zijn peer feedback opdrachten. Stuur je antwoorden weer naar een medeleerling.

Ga feedback geven op de oplossingen die je van je medeleerlingen hebt gekregen: Hoe tevreden ben je met de oplossingen? Wat is goed en wat moet anders?


Ambient intelligence

Lesstof

Nu je deze video over ambient intelligence hebt gezien, kan je beginnen met het lezen van de lesstof op deze paginas:

Opdrachten

Nu kan je de opdrachten hier onder vinden. Maak deze opdrachten in tweetallen. Dit zijn peer feedback opdrachten. Stuur je antwoorden weer naar een medeleerling.

Ga feedback geven op de oplossingen die je van je medeleerlingen hebt gekregen: Hoe tevreden ben je met de oplossingen? Wat is goed en wat moet anders?


Internet of things

Lesstof

Nu je deze video over ambient intelligence hebt gezien, kan je beginnen met het lezen van de lesstof op deze paginas:

Opdrachten

Nu kan je de opdracht hier onder vinden. Maak deze opdracht in tweetallen. Dit is een peer feedback opdracht. Stuur je antwoorden weer naar een medeleerling.

Ga feedback geven op de oplossing die je van je medeleerlingen hebt gekregen: Hoe tevreden ben je met de oplossing? Wat is goed en wat moet anders?


Mijlpaalopdracht 1

Een mooie toepassing

Bij deze opdracht werk je in tweetallen.

Beschrijving

Hoe zou informatica jouw leven fijner kunnen maken? Bedenk een mooie toepassing voor je dagelijkse leven die je graag zou willen gebruiken. Probeer iets nieuws te verzinnen dat je leven echt verrijkt of makkelijk maakt. Beschrijf vervolgens hoe die toepassing gerealiseerd zou kunnen worden door een systeem met een aantal smart en connected devices (deze hoeven nog niet in het echt te bestaan). Ga uit van een systeem met circa 5 devices.

Geef antwoord op onderstaande vragen:

 1. Wat is de bedoeling van het systeem?
  In hoeverre kan het systeem het leven van een gebruiker ‘verbeteren’?

 2. Hoe ziet het systeem er uit?
  • Maak een schets van het systeem.
  • Benoem alle onderdelen (devices) en de ‘taak’/functie van elk device (sensoren en actuatoren).
  • Beschrijf hoe de onderdelen samenwerken.

 3. In hoeverre gaat het bij je systeem om ubiquitous computing, ambient intelligence en internet of things? Beargumenteer je antwoord.

Inleveren

Lever je antwoorden voor deze opdracht in bij het vaksteunpunt. Van je leraar krijg je het email adres waar je het naar toe kan sturen.

Let op! Stuur je antwoorden als een bijlage van een mail (word document) en zorg er voor dat de naam van het document en het onderwerp van de mail er zo uit zien:
[de opdrachtnaam] - [eerste volledige naam], [tweede volledige naam] - [je school naam]

Bijvoorbeeld als Alan Turing en Ada Lovelace van het Enigma College deze opdracht inleveren, dan ziet het er zo uit:

Als je dit niet doet, kan het zijn dat je opdracht niet goed verwerkt wordt.