Co-Teach Informatica

Domein F: Informatica en Ik Week 4

Week

12345

Leerdoelen week 4

Hieronder vind je de leerdoelen van de vierde week.

  1. Je kan tenminste 2 positieve en 2 negatieve effecten van social media noemen.
  2. Je kan aangeven hoe je privacy in gevaar kan komen door de rol van social media, het bedrijfsleven of de overheid.
  3. Je kan een korte beschrijving geven van de AVG en kan aangeven waar de afkorting voor staat.
  4. Je kan 3 vormen van bedreigingen voor je data noemen.
  5. Je kan voor elke vorm van bedreiging minimaal 2 voorbeelden geven en voor elke bedreiging een juiste manier van beveiliging.

Sociale Media

Lesstof

Nu je deze video over sociale media hebt gezien, kan je beginnen met het lezen van de lesstof op deze paginas:

Opdrachten

Nu kan je de opdrachten hier onder vinden. Maak deze opdrachten in tweetallen. Dit zijn peer feedback opdrachten. Stuur je antwoorden naar een medeleerling.

Geef feedback op de oplossingen van je medeleerlingen.


Privacy

Lesstof

Nu je deze video over privacy hebt gezien, kan je beginnen met het lezen van de lesstof op deze paginas:

Opdrachten

Nu kan je de opdrachten hier onder vinden. Maak deze opdrachten in tweetallen. Dit zijn peer feedback opdrachten. Stuur je antwoorden naar een medeleerling.

Geef feedback op de oplossingen van je medeleerlingen.


Beveiliging

Lesstof

Nu je deze video over beveiliging hebt gezien, kan je beginnen met het lezen van de lesstof op deze paginas:

Opdrachten

Nu kan je de opdrachten hier onder vinden. Maak deze opdrachten in tweetallen. Dit zijn peer feedback opdrachten. Stuur je antwoorden naar een medeleerling.

Geef feedback op de oplossingen van je medeleerlingen.


Mijlpaalopdracht 4

Toets Informatica en Ik

Bij deze opdracht werk je individueel.

Beschrijving

Deze mijlpaalopdracht is een kennistoets over wat je tot nog toe hebt geleerd. Jullie docent op school gaat jullie de toets uitdelen of mailen. De docent laat je ook weten hoe je de antwoorden moet opschrijven (op papier of in een digitaal document). Let op: de toets wordt beoordeeld met een cijfer dat meetelt voor je eindcijfer.

Inleveren

De docent laat je weten hoe je de antwoorden op de toets kunt inleveren: of bij de docent of bij het vaksteunpunt.