Co-Teach Informatica

Informatica op school ook als er nog geen leraar is.

ICT-vaardigheden doen ertoe, dat staat buiten kijf. Toch biedt minder dan de helft van de scholen (47% in 2019) het examenvak informatica aan en slinkt dat aantal met elke leraar die met pensioen gaat. Tegelijkertijd kiezen leerlingen steeds vaker voor het vak.

Om ondanks het tekort aan informaticaleraren het vak niet verloren te laten gaan, introduceren we Co-Teach Informatica. In dit unieke pilotproject krijgen scholen de kans informatica aan te bieden door een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals en een solide online leerlijn, ontwikkeld door en begeleid vanuit universitaire lerarenopleidingen.

  • Wil je informatica als examenvak (her)introduceren op je school, dan biedt Co-Teach Informatica de middelen en ondersteuning om dit mogelijk te maken, ook als er nog geen bevoegde leraar informatica is.
  • Is er wel een bevoegde leraar informatica in de school, ook dan ben je welkom om je aan te sluiten bij deze samenwerking en mee te werken aan innovatief informatica-onderwijs.

We bundelen de expertise en het enthousiasme van IT’ers met de vakdidactische kennis en ervaring van leraren in de school en universitaire lerarenopleiders. Op school krijgt de IT-expert een co-teacher toegewezen. Dit is een anders-bevoegde leraar (bijv. wiskunde-) of een informaticaleraar.

In het voortraject bereiden IT-professionals zich voor met een basiscursus vakdidactiek en pedagogiek. Ze ontwikkelen hun eigen informatica-onderwijsproject met input van vakdidactici en (anders-)bevoegde leraren. Als school omlijst je dat met een online leerlijn waarbij je op ondersteuning kunt rekenen van een regionaal informatica vaksteunpunt. In samenspraak stem je de roostering van de gastlessen af (gespreid of in een projectweek).

“Op school krijgt de IT-expert een co-teacher toegewezen.”

Co-teach Informatica is uitermate geschikt voor scholen die zich voor meerdere jaren willen committeren aan het aanbieden van vernieuwend informatica-onderwijs.


Hoe ziet het programma eruit?

De domeinen worden in de volgende volgorde behandeld:

Co-teach informatica programma

* Domein A gaat om informatica vaardigheden die in verschillende modules worden afgedekt.

** In gastdocenttraject 4 en 5 is er keuze uit dezelfde modules. Het is belangrijk dat bij het inplannen van de gastdocenten op een school rekening gehouden wordt met een gebalanceerde verdeling over de modules


Wat kan je verwachten als school of leraar?

We raden geïnteresseerde scholen aan om eerst één van de regionale info-sessies bij te wonen. Vul het onderstaande formulier in om een uitnodiging te ontvangen voor de eerstvolgende sessie in jullie regio. Tijdens deze sessie wordt het hele programma geïntroduceerd en is er ruimte om vragen te stellen.

Per schooljaar kan een beperkt aantal extra scholen aanhaken. Zo kunnen we het programma duurzaam opschalen.

Wat kan je doen als leerling?

Als jouw school het vak informatica nog niet aanbiedt

Ben jij een leerling en wil jij ook informatica als eindexamenvak kunnen volgen op jouw school? Dan is Co-Teach Informatica voor jou. Je kan dan het beste jouw afdelingsleider vragen of zij je kunnen helpen in het onderzoeken of jouw school kan aanhaken. Je kunt dan de pdf-versie van deze pagina gebruiken. De afdelingsleider (of een andere schoolbestuurder) kan contact met ons maken door het aanmeldformulier hieronder te gebruiken. Wel goed om te weten is dat een beperkt aantal nieuwe scholen kan meedoen elk schooljaar.

Als jouw school het vak informatica al wel aanbiedt

Dat is goed nieuws! Als je graag (meer) IT-professionals in jouw klaslokaal zou willen zien, dan kan je jouw informaticaleraar vragen om contact met ons op te nemen via het onderstaande formulier.

Laten we een keertje praten

Wil je het vak informatica (her)introduceren op je school, dan biedt Co-Teach Informatica de middelen en ondersteuning om dit mogelijk te maken, ook als er nog geen bevoegde leraar informatica is. Heb je een vraag of wil je praten over de mogelijkheden? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.